Talleres

05 Abril 2022

Taller 6. A formación nas empresas con perspectivas de xénero

16:00 - 20:00

Neste taller falarase sobre a integración do principio de igualdade na planificación da formación.

17 Marzo 2022

Taller 5. A clasificación profesional nas empresas con perspectiva de xénero

16:00 - 20:00

Neste taller falarase sobre a integración do principio de igualdade no sistema de clasificación profesional.

24 Febreiro 2022

Taller 4. A aplicación da perspectiva de xénero no proceso de selección e a contratación nas empresas

16:00 - 20:00

Neste taller falarase da aplicación do principio de presencia equilibrada de mulleres e homes nos procesos de selección e na contratación.

08 Febreiro 2022

Taller 3. O diagnóstico dos plans de igualdade. A aplicación da perspectiva de xénero na análise da información cuantitativa e cualitativa necesaria

16:00 - 20:00

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o valor da construcción de indicadores cuantitativos e cualitativos necesarios para a aplicación desde unha perspectiva de xénero en todas as áreas dun diagnóstico previo ao plan de igualdade.

25 Xaneiro 2022

Taller 2. A igualdade de oportunidades e a prohibición de discriminación.Normativa. Concepto de plan de igualdade. Negociación colectiva

16:00 - 20:00

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre o marco normativo do principio de igualdade e a igualdade na negociación colectiva.

13 Xaneiro 2022

Taller 1. O principio de igualdade. A orixe socio cultural das diferenzas de xénero. Situación do emprego feminino/coidados

16:00 - 20:00

Formación en liña de 4 horas en materia de Igualdade Laboral a través da cal se pretende afondar sobre a orixe socio cultural das diferenzas por razón de xénero e de sexo. Conceptos e datos estatísticos.